VEGBESKRIVELSE
Ta av fra E6 og kjør inn
på RV171 mot Frogner. Følg skilting mot Lindeberg, dvs.
I første rundkjøringen, ta til venstre og kjør inn på Trondheimsvegen (mot Kløfta)
Kjør videre 900 m på Trondheimsvegen
Kjør til høyre inn på Lindebergvegen
Kjør videre ca 4,5 km.
Verkstedet ligger på høyre
side i en rød låve